Special CAD/CAM services for the sewing industry

Нашите моделиери имат дългогодишен опит в конструирането на облекла. Те могат да ви разработят модел по снимка, скица или готово ушита дреха. Както и да направят промени във вече съществуващи модели на хартия или електронен формат.